Gümnaasiumile
Maarjamäe loss
100 riikliku tähtsusega küsimust
1.03 -27.04.2018

Eesti Ajaloomuuseumi ja Tallinna Kunstihoone ühine haridusprogramm "100 riikliku tähtsusega küsimust"

Põhikooli III aste ja gümnaasium
1. märts - 27. aprill 2018
K-R, alates kl 10

Ajaloomuuseumi ja Kunstihoone ühine haridusprogramm sobib eriti hästi õpilasgruppidele, kes sõidavad Tallinnasse kaugemalt – päeva keskele on arvestatud lõunapausi aeg ja korraldatud toitlustus. Õpetaja saab kogu programmi broneerida korraga, endal tuleb korraldada ainult transport. Programm algab Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossis (Pirita tee 56), haridusprogrammi teine pool toimub Tallinna Kunstihoones Vabaduse väljakul. Lõunasööki saab – ettetellimisel – Eesti Ajaloomuuseumi kohvikus.

Keeled: eesti, inglise, vene
Programmi broneerimine: https://www.kunstihoone.ee/haridus/

PÄEVA ESIMENE POOL Eesti Ajaloomuuseumis näitusel "MINU VABA RIIK"

Fookus: Eesti rahva ja riigi sünni ning arenemise lugu
Õpiväljund: õpilane tutvub Eesti omariikluse ja rahvusidee arengu looga; teab Eesti Vabariigi loomisega seotud sündmusi ja isikuid; iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ning mittevaba (autoritaarset/totalitaarset) ühiskonda.
Kestus: 60 minutit
 
Haridusprogrammis harutame üheskoos lahti põnevate sündmuste umbsõlmed. Kui vana on eesti rahvas ja rahvuse idee, kust pärineb sõna eestlane ja kes seda esimesena kaustas, kui vana on meie riik. Näitusel „Minu vaba riik“ keskendume Eesti Vabariigi sünniga seotud hetkedele, sündmustele ja isikutele, õpilased saavad nii grupina kui paaris lahendada meie riigi sünnilooga seotud põnevaid ülesandeid.

/lõunapaus Ajaloomuuseumi kohvikus, sõit Tallinna Kunstihoonesse/

PÄEVA TEINE POOL Tallinna Kunstihoones näitusel "RIIK EI OLE KUNSTITEOS"
Fookus: rahvuslus, rahvus, riik, objektiivsus ja subjektiivus, kaasaegse kunsti keel
Õpiväljund: analüüsib riikluse ja rahvuslusega seotud küsimusi eri vaatenurkadest;
kujundab eelneva alusel isiklikku arvamust.
Kestus: 60 minutit
 
Kunstihoones jätkame Ajaloomuuseumis alustatud riikluse teemat, otsime EV100 kunstiprogrammi kuuluval näitusel “Riik ei ole kunstiteos” uusi vaatenurki ja lähenemisi. Riik on dünaamiline ja pidevas muutumises, siin ei ole ühte ja selget tõde. Kaasaegne kunst pakub ideaalset võimalust arutleda keerulistel ja mitmetimõistetavatel teemadel. Nagu näiteks: mis on Eesti, mis on rahvuslus? Kuhu poole (meie) riik liigub ja kuhu poole me tahame, et ta liiguks? Milleks üldse on vaja riiki ja mis peab olema, et oleks riik? Mis on minu jaoks subjektiivselt oluline? Kuidas märgata pealtnäha must-valgetes teemades vahepealseid toone?
 
Programmi läbivad mängulised, huumoriga vürtsitatud diskussioonid, tunni lõpus jõuame loova grupitööni, mis aitab mõtestada mõlema näituse kogemust.

Hind: 7€ õpilane, lisandub lõunasöögi hind (soovi korral).

Tallinna Kunstihoone ja Eesti Ajaloomuuseum koostöös Briti Nõukoguga kuulutavad välja loomingulise võistluse, mis on mõeldud kõikidele põhikooli viimase astme ja gümnaasiumi- õpilastele, kes on võtnud osa Ajaloomuuseumi ja Kunstihoone ühisest haridusprogrammist “100 riikliku tähtsusega küsimust”. 
Konkurss kestab kuni 1. maini 2018, võitjad kuulutatakse välja 7. mail.

KONKURSIÜLESANNE:

Haridusprogramm lõppes Tallinna Kunstihoone trepil määratledes end kahemõõtmelisel skaalal “maailmakodanik” ja “oma riigi kodanik” (otsimata samas ilmtingimata vastandust, bipolaarsust). Pakutud skaala oli pigem ristkoordinaadistik, mis aitas hetke subjektiivset tunnetust visualiseerida – kuidas sa end EV100 aastal tunned? Kui palju tulvab sinus rahvuslikkust ja kui palju maailmakodanikku? Millises suunas oled liikunud ja arvad end edasi liikuvat?

sinu klassikaaslased. Taastage ühiselt mälupilt või määratlege end uuesti. Vaadake saadud andmekogumit, teie täppe skaalal: kuidas võiks nende asetumist tõlgendada? Millise sõnumi ja vormiga teose luua? Täpid ristkoordinaadistikus on teie ühise teose lähtepunktiks. Teose vorm ja tehnika on vabad – see võib olla nii joonistus, maal, installatsioon, fotolavastus, video, vmt visuaalselt dokumenteeritav formaat. Ainus oluline piirang on, et konkursitöö peab olema rühmatöö. Miks? Rühmatöö nõuab koostööd, arutamist, üksteise kuulamist, vajadusel ka kompromisside tegemist. Rühmatöö on natuke nagu riik – üksi ei jõua kuhugi, jõuga pole pikka pidu.

Konkursitöö rühmas võiks olla 5–10 õpilast

.Kui olete oma teose valmis saanud, laadige foto/video sellest ja teose andmed (nimi, tehnika, autorid, kontseptsioon jmt) hiljemalt 1. mail 2018 kell 10:00 üles lingil:

www.kunstihoone.typeform.com/to/xggQOF

Kõik tähtajaks laekunud teosed osalevad konkursil, mille peapreemiaks on bussireis

Riiga koos Riia Biennaali külastusega. Facebooki vahendusel välja valitud publiku lemmik saab auhinnaks 100 EUR väärtuses kunstivahendeid.

Zürii koosseis: Taaniel Raudsepp (Tallinna Kunstihoone), Kristi Paatsi (Eesti Ajaloomuuseum), Annely Köster (Sally Stuudio) ja Ursula Roosmaa (Briti Nõukogu).