Põhikoolile
Maarjamäe loss
100 riikliku tähtsusega küsimust
1.03 - 27.04 

Eesti Ajaloomuuseumi ja Tallinna Kunstihoone ühine haridusprogramm "100 riikliku tähtsusega küsimust"

Põhikooli III aste ja gümnaasium
1. märts - 27. aprill
K-R, alates kl 10

Ajaloomuuseumi ja Kunstihoone ühine haridusprogramm sobib eriti hästi kooligruppidele, kes sõidavad Tallinnasse kaugemalt – päeva keskele on arvestatud lõunapausi aeg ja korraldatud toitlustus. Õpetaja saab kogu programmi broneerida korraga, endal tuleb korraldada ainult transport. Programm algab Eesti Ajaloomuuseumis Pirita teel ning haridusprogrammi teine pool toimub Tallinna Kunstihoones Vabaduse väljakul. Lõunasööki saab – ettetellimisel – Eesti Ajaloomuuseumi uues kohvikus.

Keeled: eesti, inglise, vene
Programmi broneerimine: https://www.kunstihoone.ee/haridus/

PÄEVA ESIMENE POOL Eesti Ajaloomuuseumis

Fookus: Eesti rahva ja riigi sünni ning arenemise lugu
Õpiväljund: õpilane tutvub Eesti omariikluse ja rahvusidee arengu looga; teab Eesti Vabariigi loomisega seotud sündmusi ja isikuid; iseloomustab ning võrdleb demokraatlikku ning mittevaba (autoritaarset/totalitaarset) ühiskonda.
Kestus: 60 minutit
 
Haridusprogrammis harutame üheskoos lahti põnevate sündmuste umbsõlmed. Kui vana on eesti rahvas ja rahvuse idee, kust pärineb sõna eestlane ja kes seda esimesena kaustas, kui vana on meie riik. Näitusel „Minu vaba riik“ keskendume Eesti Vabariigi sünniga seotud hetkedele, sündmustele ja isikutele, õpilased saavad nii grupina kui paaris lahendada meie riigi sünnilooga seotud põnevaid ülesandeid.

/lõunapaus Ajaloomuuseumi kohvikus, sõit Tallinna Kunstihoonesse/

PÄEVA TEINE POOL Tallinna Kunstihoones
Fookus: rahvuslus, rahvus, riik, objektiivsus ja subjektiivus, kaasaegse kunsti keel
Õpiväljund: analüüsib riikluse ja rahvuslusega seotud küsimusi eri vaatenurkadest;
kujundab eelneva alusel isiklikku arvamust.
Kestus: 60 minutit
 
Kunstihoones jätkame Ajaloomuuseumis alustatud riikluse teemat, otsime EV100 kunstiprogrammi kuuluval näitusel “Riik ei ole kunstiteos” uusi vaatenurki ja lähenemisi. Riik on dünaamiline ja pidevas muutumises, siin ei ole ühte ja selget tõde. Kaasaegne kunst pakub ideaalset võimalust arutleda keerulistel ja mitmetimõistetavatel teemadel. Nagu näiteks: mis on Eesti, mis on rahvuslus? Kuhu poole (meie) riik liigub ja kuhu poole me tahame, et ta liiguks? Milleks üldse on vaja riiki ja mis peab olema, et oleks riik? Mis on minu jaoks subjektiivselt oluline? Kuidas märgata pealtnäha must-valgetes teemades vahepealseid toone?
 
Programmi läbivad mängulised, huumoriga vürtsitatud diskussioonid, tunni lõpus jõuame loova grupitööni, mis aitab mõtestada mõlema näituse kogemust.

Hind: 7€ õpilane, lisandub lõunasöögi hind soovi korral.