Põhikoolile
Suurgildi hoone
Reformatsioonist tänapäeva

Muuseumitund Suurgildi hoones näitusel „Kelle usk on õige? 500 aastat reformatsioonist“

Tunni kirjeldus
Aastal 1517 naelutab Martin Luther Wittenbergi kiriku uksele oma kuulsad 95 teesi. Uurime tunnis, kui kiiresti jõudis usureform Tallinna ja kuidas see sündmus mõjutas siinset kiriku- ja argielu ning kultuuri. Samuti arutame, kuivõrd on usupuhastus kujundanud meie tänapäeva ning kas oskame märgata nii ammuse sündmuse järelkajasid. Tunnis kirjutame sulega, näitleme ja proovime peale nägemismeele kasutada ka kompimismeelt, et mõista muutusi, mida reformatsioon endaga kaasa tõi.

Tunni pikkus
Umbes 1–1,5 tundi

Muuseumitunni hind
4 eurot õpilane

Tellimine
tellimus@ajaloomuuseum.ee

Lisainfo

Muuseumipedagoog Kristi Paatsi
Tel: +372 696 8633