Üritused
Teemaõhtu
Suurgildi hoone
Teemaõhtu "Kuidas lugeda pilte"
Kunstiajaloolane Kersti Markus (PhD) õpetab, kuidas n.ö pilte lugeda ehk mida meile reformatsiooniajastu kunstiteosed jutustavad.
Teemaõhtu algus kell 18.00.
Osalemine eelregistreerumisel.