Püsinäitused
Maarjamäe loss
Minu vaba riik. Näitus avatakse 01.02.2018
Eesti Ajaloomuuseumi näituse "MINU VABA RIIK" keskmes on mõistagi meie inimesed!

Omariikluse sünd ja kogu meie riigi lugu on seotud paljude inimestega, nende mõtete ja tegudega. Arutleme üheskoos, kas 100 aastat on ühele riigile palju või vähe, kuidas kaasaegsed reageerisid murrangulistele sündmustele ja mida nad arvasid tollasest eluolust ning juhtfiguuridest. Iseolemise tee pole olnud alati sirgjooneline ja kerge ning mõnikord see ei olegi lähtunud ainult meie valikutest.

Näitus kõneleb olulistest poliitilistest sündmustest, Eesti Vabariigi elu-olust ning ka meie endi muutumisest. Saame teada, kuivõrd on Eesti inimeste füüsiline vorm saja aasta jooksul muutunud, mida ja keda me usume, kes elavad meie kõrval, millised ametid-elualad on au sees. Näitus on interaktiivne ja mänguline, kuid näha saab ka unikaalseid esemeid.  See on meie lugu!