Gümnaasiumile
Maailmasõdade vahel
Maarjamäe loss
Maailmasõdade vahel

 BRONEERI TUND

Tunni kirjeldus

Muuseumitunni eesmärk on vaadelda eestlaste mentaliteedi arengut kahe maailmasõja vahelisel ajal – 1920. ja 1930. aastatel. Tunnis analüüsitakse poliitiliste olude mõju eestlaste väärtushinnangutele ja maailmavaatele. Uuritakse eri ajalooallikatele ja kultuurimeediumidele tuginedes, kuidas muutis kättevõidetud vabadus inimeste arusaamist riigist ja demokraatiast. Mil moel mõjutasid demokraatlikult autoritaarsele korrale üleminekuga kaasnenud muutused eri ühiskonnagruppe ja nende hoiakuid?

  • Märksõnad: Eesti Vabariik, 1920. ja 1930. aastad, demokraatia, autoritarism, vaikiv ajastu, allikakriitika, põhiseadus, rollimäng
  • Tunni pikkus: Umbes 1,5 tundi
  • Tunni hind: 5 eurot õpilane
  • Lisainfo: tellimus@ajaloomuuseum.ee