Põhikoolile
Lähme laulupeole!
Teatri- ja muusikamuuseum
Lähme laulupeole!
kuni 13. november
Muuseumitunni jooksul mängime läbi ühe koori teekonna laulupeole.
Kaasavaid tegevusi läbides saavad õpilased teada, millised on erinevad kooriliigid, kuidas nimetatakse erinevaid häälerühmi, kes on eesti tuntumad koorid ja dirigendid. Samuti uurime, miks on laulupeod eestlasele olulised ning kas ja kuidas on neisse suhtumine muutunud erinevate ühiskondlike hoiakute taustal. Kuulame kõige tuntumaid laulupeo laule, piilume peo korraldamise köögipoolele ning julgemad saavad dirigeerimises kätt proovida just selleks näituseks ehitatud dirigendipuldis.

Muuseumitund on kohandatud kõigile klassidele.

  • Tunni pikkus
    1 tund

  • Muuseumitunni hind
    2019/20 õppeaastal 4 eurot osaleja

  • Lisainfo
    tellimus@ajaloomuuseum.ee
Broneerimine