Põhikoolile
MIS ON AJALUGU?
Suurgildi hoone
MIS ON AJALUGU?
 BRONEERI TUND

Tunni kirjeldus
Sobib 5. klassile ajaloo kui õppeaine sissejuhatamiseks

Erinevate tegevuste kaudu õpivad lapsed mõistma ajaloo eripära ja muuseumi rolli mäluasutusena. Kuidas süõnnib ajalugu ja mida jutustavad esemed meie ümber. Tutvutakse mitmesuguste ajalooallikatega, muuseumipedagoogi abiga uuritakse vanu esemeid ja nende säilitamist kogudes. Lapsed saavad võimaluse ise asuda muuseumitöötaja rolli, tõmmata kätte valged kindad ja uurida vanu esemeid ja fotosid. Programmi lõpetab põnev otsimismäng muuseumi ekspositsioonis.

Märksõnad: sissejuhatus ajalukku, muuseumitöötaja, muuseumitöö, muuseumikogu, museaal, ajajoon

  • Tunni pikkus
    Umbes 1,5 tundi
  • Muuseumitunni hind
    5 eurot õpilane
  • Lisainfo
    tellimus@ajaloomuuseum.ee