Põhikooli II astmele
MIS ON AJALUGU?
Suurgildi hoone
MIS ON AJALUGU?
 BRONEERI TUND

Tunni kirjeldus
Sobib 5. klassile ajaloo kui õppeaine sissejuhatamiseks

Erinevate tegevuste kaudu õpivad lapsed mõistma ajaloo eripära ja muuseumi rolli mäluasutusena. Kuidas sünnib ajalugu ja mida jutustavad esemed meie ümber. Tutvutakse mitmesuguste ajalooallikatega, muuseumipedagoogi abiga uuritakse vanu esemeid ja nende säilitamist kogudes. Lapsed saavad võimaluse ise asuda muuseumitöötaja rolli, tõmmata kätte valged kindad ja uurida vanu esemeid ja fotosid. Programmi lõpetab põnev otsimismäng muuseumi ekspositsioonis.

  • Märksõnad: sissejuhatus ajalukku, muuseumitöötaja, muuseumitöö, muuseumikogu, museaal, ajajoon
  • Tunni pikkus: Umbes 1,5 tundi
  • Muuseumitunni hind: 6 eurot õpilane
  • Lisainfo: tellimus@ajaloomuuseum.ee
Alates 1.07.2024 kehtib uus hind 8 eurot õpilane.