Põhikooli III astmele
Kuhu koer on maetud?
Maarjamäe loss
Kuhu koer on maetud?
Alates 1. märtsist 2021

 BRONEERI TUND

Tunni kirjeldus

Muuseumitunnis saab õpilane teadlikuks inimese ja koera suhetest läbi ajaloo. Teab, kuidas koeri on eri põhjustel peetud ja neisse suhtutud, kuidas jäädvustatud, kardetud, ihaldatud ja teaduses rakendatud. Juttu tuleb koera ja inimese erinevast maailmatajust ja erinevatest võimetest. Arutleme, miks on just koerast saanud tänaseks inimese parim sõber ja milline suhe on mõlemale osapoolele jõukohane.  

Tund sobib ka erivajadustega õpilastele. 

  • Märksõnad: Pulli koer, kiviaeg, pronksiaeg, rauaaeg, keskaeg, uusaeg, nüüdisaeg, lemmikloom, meeled, sõprus, vastutus
  • Kestus: 1–1,5 h
  • Muuseumitunni hind: 5 eurot õpilane
  • Lisainfo: tellimus@ajaloomuuseum.ee