Gümnaasiumile
Esinemiskunsti A ja O. 
Filmimuuseum
Esinemiskunsti A ja O. 

Tunni kirjeldus
Esinemiskunsti põhitõdesid tutvustava kaasava haridusprogrammi raames õpitakse neid praktikas veenvalt kasutama. Tunnis luuakse seoseid osalejate endi esinemisolukordadega, selleks kasutatakse spetsiaalselt salvestatud õppevideoid, mis aitavad praktiliste töötubade materjali paremini lahti mõtestada.

Tunni pikkus
Umbes 1,5-2 tundi

Muuseumitunni hind
4 eurot õpilane

Tellimine
tellimus@ajaloomuuseum.ee

Lisainfo

Muuseumipedagoog Kristi Paatsi
Tel: +372 696 8633