Sündmused
TIFS - Sügisball
Filmimuuseum
TIFS - Sügisball

Tallinna Rahvusvaheline Filmiklubi (Tallinn International Film Society ehk TIFS) näitab laupäeval, 25. novembril kell 13:00 Filmimuuseumis režissöör Veiko Õunpuu filmi "Sügisball". 

Filmile eelneb ingliskeelne sissejuhatus võrdleva kirjanduse professorilt Eneken Laaneselt. Enekeni uurimishuvid hõlmavad kultuurimälu-uuringuid, võrdlevat kirjandust, tõlkeuuringuid ja postsotsialistlikke mälukultuure Ida-Euroopas ning ta käimasolev projekt kannab nime "Tõlgitud mälu: Ida-Euroopa minevik globaalsel tasandil" (https://translatingmemories.tlu.ee/).

TIFSi kinopiletitega saab seansside järel TASUTA Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe lossis asuvale näitusele “Minu vaba riik”, mis aitab filmides käsitletut edasi avastada. Näitusest lähemalt: https://www.ajaloomuuseum.ee/.../eksposits.../minu-vaba-riik

Filmi keskseks teemaks võib pidada stereotüüpide teenindamist ehk milline oli Ida-identiteet pärast NSV Liidu lagunemist.

Sügisball kui ühtaegu uudne ja ootuspärane nägemus Ida-Euroopast. Nagu katsekamber, kuhu on sisestatud idaeuroopalikkuse essents, et seda laboratoorsetes tingimustes uurida. „Sügisball“ on teosena täiesti sõltumatu konkreetsest ajaperioodist (see võiks toimuda ükskõik, millal) ja sellisena kuvabki pigem üldist ideed kui konkreetset lugu, aga koht on selge – „Ida-Euroopa“ kui mõtteline ruum, ilma vajaduseta mainida konkreetset geograafilist asukohta.

Ühest küljest teenindatakse selle filmiga Lääne iha defineerida uus Ida, ja selle defineerimise läbi rõhutada nende kahe lõhet. Soovi läheneda Idale kui Teisele, mida tuleb uurida pigem kui midagi eksootilist, mitte kui midagi oma. Seeläbi muutub kinematograafiline ettekujutus Idast konkreetset nišši täitvaks tooteks, millel on oma asukoht Euroopa filmimaastikul ja selge funktsioon (vt ka Rumeenia, Balkani jms). Teisest küljest omandab Ida Lääne mängu mängides ja nendele ootustele vastates vaikselt ja märkamatult Lääne värvid ja kombed, töötades vaikselt assimileerumise suunas. Lääne ja Ida vaheline vastastikune sõltuvussuhe, mis üritab üheaegselt neid kaht omavahel nii tõmbuma kui tõukuma panna.

„Sügisball“ oli Eesti esimene ja paljuski ka ainuke edukas katse siseneda rahvusvaheliselt sellesse „Idaeuroopalikkuse“ turusegmenti. Selle tulemusena aga sündis eesti filmiajaloo üks paremaid filme.

Ole kursis filmiklubi tegemistega

Uued filmid, uudised, piletid - liitu uudiskirjaga siin: