Sündmused
Suurgildi hoone
"VIsa hing" läheb ajalukku
30. jaanuaril on viimast päeva publikule avatud Suurgildi hoone püsinäitus "Visa hing. 11 000 aastat Eesti ajalugu".

Sel puhul pakume võimalust tulla viimast korda näitust tutvustavatele ekskursioonidele ning väiksematel muuseumisõpradel osaleda just selle näituse tarbeks loodud lasteprogrammis.

  • 11:00 – 12:00 lasteprogramm "Loheretk" eesti keeles
Suurgildi kõige vanem, tuntum ja populaarsem programm ootab viimast korda osalema! Loheretk pakub lastele võimaluse lohe Gilberti jälgedes avastada põnevat nii Eesti ajaloo kui ka Suurgildi hoone mineviku kohta.

  • 12:00 – 12:45  ringkäik näitusel koos Krista Sarvega.
Teeme viimase ringkäigu näitusel “Visa Hing” 11 000 aastat Eesti ajalugu. Eksursioon viib ajaretkele, kus vaatame Eesti ajaloo sõlmpunkte, räägime siinse maa ja kultuuri jaoks olulistel teemadel nagu võim, Eestis elavad ahvused, usk, arusaam eestlaset jpm. Loomulikult tutvume ka lähemalt esemetega, mis üht või teist teemat iseloomustavad.

  • 13:00 – 13:45 venekeelne ringkäik näitusel koos Jekaterina Sepaga

  • 14:00 – 15:00 lasteprogramm Loheretk eesti ja vene keeles

  • 15:00 – 15:45 Mati Mandeli ekskursioon “Hetki muinasajast taasiseseisvumiseni”.
Räägime sellest, milliste võimude all eestlased sajandite vältel on elanud. Põhjalikumalt peatume nõukogulikel repressioonidel ning ühiskonnas 1980.-te aastate teisel poolel moodustunud jõududel, kelle tegevus viis taasiseseisvumiseni.

Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone on pühapäeval, 30. jaanuaril avatud 10 - 18.