Kunstikogu
Kunstikogu koosneb kolmest kollektsioonist — graafika, maal ja skulptuur. Suurim neist on graafikakogu, mille valdava osa moodustavad baltisaksa kunstnike tööd 18. sajandi lõpust ja 19. sajandist. Vanimad taiesed pärinevad 16.–17. sajandist, mõnevõrra rohkem töid on 18. sajandist, eriti selle lõpust. Valdava osa kogust moodustab 19. ja 20. sajandi kunst.

Temaatiliselt eristuvad kohavaated, portreed ning kohalikke rahvariideid ja elu-olu kujutavad teosed. Küllalt suur on ka võõretnograafia-temaatiliste teoste osakaal. Autoriteks on põhiosas siin lühemat või pikemat aega viibinud balti-saksa või uurimisekspeditsioonidel osalenud kunstnikud. Maalikollektsioonis leidub ajaloolisi sündmusi ning isikuid kujutavaid teoseid, samuti kohavaateid. Eesti kunstnikest on märkimisväärne Johann Köleri maal „Fr. R. Kreutzwaldi portree“ (1864).

Nõukogude perioodil tuli kunstikogusse arvukalt ajaloolise süžeega teoseid eesti autoritelt. Lemmikteemad olid siinjuures 13. saj. alguse vabadusvõitlus, tihti propagandistlikus võtmes kujutatud revolutsioonilised sündmused ja elu nõukogude tagalas.

Skulptuurikollektsioonis on suur osakaal nõukogude perioodil hinnatud partei- ja ühiskondliku elu tegelaste skulptuuridel.

Info
Ürge-Maarit Mäetamm
Koguhoidja
Tel 6968 617
urge.maetamm@ajaloomuuseum.ee