Uudised
|
Autor: Eesti Ajaloomuuseum
Eesti Ajaloomuuseum kirjutas alla kultuurivaldkonna ühispöördumisele
Kogu Eesti kultuurivaldkond esitas täna valitsusele ühise kriisist väljumise ettepaneku. Pöördumises tuuakse välja kriisis kannatada saanud kultuurivaldkonna majanduslikud tegurid ning esitatakse konkreetsed ettepanekud kriisist väljumise võimalikeks majandusmeetmeteks. Pöördumisele kirjutas kunsti-, teatri-, kirjanduse-, muusika- ja pärimuskultuurivaldkondade üleselt alla 251 organisatsiooni.

Kultuurivaldkonna organisatsioonid mõistavad hästi, et COVID-19 haigestumus on järjest kasvamas ja meie haiglasüsteem on viidud toimetuleku piirile. Aasta tagasi sulgesid kultuuriasutused nakkuse leviku piiramiseks koos teiste sektoritega uksed, äsja kordus see taas. Aasta jooksul oleme õppinud koos oma riigiga kriisis toime tulema. Koostöös Terviseametiga on kultuurivaldkond omandanud vilumuse rakendada tõhusalt rahvusvahelistes teadusuuringutes soovitatud viiruse levikut takistavaid meetmeid.

Leiame ühiselt, et piirangute rakendamisele peaksid järgnema teiste riikide eeskujul kriisilahendused, mis tagavad kultuurivaldkondade ellujäämise ja arengu. Euroopa riigid leiavad oma valdkondade kriisist välja toomiseks täiendavaid ressursse. See on ka meie arvates Eestile ainuõige lähenemine. Inimeste heaolu, kultuuri jätkusuutlikkus ja ettevõtete püsimine sillutab tee eelarvetasakaalule tulevikus.

Täispikkuses saab pöördumist lugeda SIIT.