Uudised
|
Autor: Eesti Ajaloomuuseum
SA Eesti Ajaloomuuseum otsib finantsjuhti

SA Eesti Ajaloomuuseum otsib finantsjuhti

SA Eesti Ajaloomuuseum asutati 21. jaanuaril 2019. aastal. Toimetame Tallinnas Maarjamäel ja vanalinnas ning arendame Eesti Ajaloomuuseumi, Filmimuuseumi, Maarjamäe lossikompleksi, Suurgildi hoone, Eesti Teatri- ja muusikamuusemi ja Särevi teatritoa tegevust.

Finantsjuhile allub osakond, mis tegeleb sihtasutuse finants-, raamatupidamise-, personali- ja dokumendihalduse valdkondade igapäevase töö korraldamisega.

Peamised tööülesanded on

  •      Eelarve koostamise protsessis osalemine ja info koondamine ning eelarve täitmise jälgimine ning aruannete koostamine;
  •     Osalemine sihtasutuse arengukava, tegevuseesmärkide ja tegevuskava väljatöötamisel;
  •     Juhatusele ja sihtasutuse struktuuriüksutele finantsalase toe pakkumine ning vajalike finantsanalüüside koostamine;
  •      Raamatupidamise-, personali- ja dokumendihalduse valdkondade igapäevase töö korraldamine;
  •      Koostöö audiitori ja Riigi Tugiteenuste Keskusega.
Eeldame finantsalast kõrgharidust, eelarve ja aruandluse koostamise kogemust, teadmisi raamatupidamisest, personalitööst ja dokumendihaldusest. Suureks kasuks tuleb riigi raamatupidamisreeglite ja SAP programmi tundmine.

Muuseumi poolt pakume väljakutseid oma vastutusala töö korraldamisel, mõnusat ja mitmekesist töökeskkonda ning huvitavat seltskonda. Igapäevane töökoht asub Maarjamäel. Lisaks merevaatele pakume rohkelt kultuurielamusi ning kultuurivaldkonnas arvestatavat töötasu.

Huvi korral palun esitage oma sooviavaldus koos lühikese motivatsioonikirjaga „Miks soovin töötada muuseumis?“ ja CV hiljemalt 15. detsembriks aadressile post@ajaloomuuseum.ee.

Lisainfo telefonil 6968600 või post@ajaloomuuseum.ee