Näitused
Paberloss
Maarjamäe loss
Paberloss
21.5.2021 - 3.6.2021
On möödunud üle saja aasta sellest kui mõisad ja mõisnikud Eestis olematuks said. Olematuks ühes oma särava isikliku maailmaga. Aadli aeg lõppes ja mälestus uhkest elust kolis lugudesse. Häärberitele leiti uued rollid, mis vastaksid nende toredusele. Maarjamäel sai tühjaks tassitud lossist klubi. Samuti nagu muusikute pillimäng siis, suudab muuseum tänapäeval viia tähelepanu eemale sellelt mida pole. Tema ruumid täituvad kujutluste ja mälestustega möödanikust. Minevik otsekui ärkaks me peades ellu. Kuid siiski mitte. Ta jääb muljeteks ja unistusteks. Unistuste kate ei varja mineviku tõde. Ta varjab seda, et ta on eimiski.

Riin Maide (s. 1997) on vabakutseline kunstnik, kelle looming keskendub lavaliste ja ruumiliste praktikate mängulisele dekonstruktsioonile ja täheldamisele. Omandanud hariduse graafikuna, suudab Maide paberit näha meediumina iseeneses. Tema käsitluses muutuvad materjalid ja kujundid mängulavaks, mille vahelt peegeldub igapäevasus tagasi millegi vaimustavalt erilisena. “Paberlossis” asetab Maide publiku kontakti, läbi nii ajastutruu ruumiplaani möödanikuga, kui peene materjalikäsitluse mineviku enda möödapääsmatu tontlikkusega.

Kuraator: Aleksander Metsamärt
Kunstnik: Riin Maide
Projektijuht: Kärt Kelder

Täname: