Näituste kava 2020

SUURGILDI HOONE, Pikk 17 

 • Näitus "Georg Ots, armastan sind!" kuni 11. oktoobrini 2020

  Laulja ja näitleja Georg Ots (1920-1975) puudutas oma ande ja sarmiga miljoneid inimesi vähemalt kuuendikul planeedist Maa. Eestis hinnati teda kõrgelt, Venemaal ja Soomes lausa jumaldati. Omaaegsed poliitilised olud, eelkõige raudse eesriide haare, ja Otsa tagasihoidlik iseloom takistasid tal vallutamast ülejäänud maailma. Need, kes on tema talendist osa saanud – olgu siis raadio või televisiooni, ooperi- ja operetiteatri või filmilindi vahendusel – kinnitavad üksmeelselt, et Ots oli legend juba oma eluajal.

  Sajand pärast Georg Otsa sündi on paras aeg küsida, mis jääb legendist järele pärast tema surma? Milline koht oli ja on Georg Otsal rahva südames? Näitus püüab läbi austajate silmade mõtestada lahti Georg Otsa tähendust tema kaasaegsete jaoks ning ärgitab mõtlema tema panuse ja koha üle meie kultuuris.

 •  Näitus "Vabad müürlased. 250 aastat vabamüürlust Eestis“                                               24. oktoober 2020 - 9. mai 2021.                                                                            Näitus tutvustab maailma ühe vanima ja suurima liikmete arvuga ilmaliku organisatsiooni ajalugu, tänapäevaseid eesmärke ning vennaskonnaliikmete osa Eesti kultuuriloos. Kes on need salapärased, põllede- ja uhkete regaalidega mehed, kellest küll tihi räägitakse, kuid kes ise põhjuseta jutukad ei ole?
MAARJAMÄE LOSS, Maarjamäe ajalookeskus, Pirita tee 56

 • Näitus "Anne Veski. Tähelend" kuni 31. jaanuarini 2021
 • Näitusel saab tutvuda Eesti ühe armastatuima lauljanna Anne Veski loominguteega. Näha saab glamuurseid lavakostüüme ning muud lauljanna töise elu juurde kuuluvat.

 • Koopast kaissu. Inimese ja koera lugu. – alates 15. veebruar 2021

  Näitus räägib koerast, inimesest ja ajaloost läbi mõlema silmade. Juba kiviajal oli inimesel vähemalt üks sõber – koer. Sajand tagasi lemmiklooma staatusse tõusnud ja käimasoleval sajandil inimese meeltepikenduseks saanud neljajalgsesse sõpra on läbi aja suhtutud erineval. Küll on koer olnud religioosse praktika objekt, teda on kardetud, temaga on seostatud mitmeid legende. Samas on ta ka olnud märkamatu tööloom, tema hind on olnud võrdne inimhingega või hoopis omaniku sotsiaalset staatust rõhutav aksessuaar. Niimoodi tõlgendame meie, inimesed, koera. Aga mida mõtleb koer? Äkki oleme meie hoopis koera kahejalgsed sõber, keda koer on läbi sajandite üritanud kodustada ja kasvatada läbi hirmu, töö ja mängu?


FILMIMUUSEUM, Maarjamäe ajalookeskus, Pirita tee 56


 • "Elu on (kostüümi)mäng. Cosplay Eestis" 19. mai - 1. november 2020

  Cosplay on inglisekeelne termin, mida kasutatakse kostümeeritud (rolli)mängu kirjeldamiseks. Tegemis on lühendiga kahest inglisekeelsest sõnast: costume (kostüüm, riietus) ja play (mäng). Näitusel saab tutvuda eesti cosplayerite ja nende fantaasiarohkete kostüümidega, mis pärinevad filmidest, arvutimängudest ja mujalt.

EESTI TEATRI- JA MUUSIKAMUUSEUM, Müürivahe 12


 • Püsinäitus "Lood ja laulud"
  Esitame läbi teatri ja muusika lugusid, mis kuuluvad Eesti kirjandusklassikasse ja laule, mis on iga eestlase repertuaaris. Lugudel ja lauludel on kõikides kultuurides oluline roll. Lood ja laulud iseloomustavad inimesi ja ümbritsevat keskkonda ning hoiavad ühismälu. Lugudes ja lauludes avaldub rahvuse ja kultuuri eripära, aga ka sarnasus teiste rahvaste mütoloogia, ajaloo ning argieluga. Nende lugude ja laulude kaudu tutvustame Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi kogusid ning oma maa ajalugu, milles on oluline koht nii muusikal kui ka teatril. Muuseum muutub selle läbi veelgi mitmekesisemaks keskkonnaks, kus oma loomulikul viisil lõimuvad eesti teater ja muusika ajalukku.

7. augustil möödub 90 aastat helilooja Veljo Tormise sünnist. Teatri- ja muusikamuuseum tähistab juubeliaastat Assauwe tornis avatava rändnäitusega „VELJO TORMIS – rahvalauluga loodud maailm“, mille keskmes on tema mitmekülgse loomingu kaalukaim osa – regilaulul põhinevad teosed.