Virtuaalmuuseum
Eesti teatri ajalugu
Eesti teatri ajaloo ülevaatenäitus käsitleb tekstide ja fotode kaudu eesti teatriloo tähtsamaid etappe, sündmusi ja isikuid – rahvusliku teatri teket, kutselise teatri sündi 1906. aastal, iseseisvusaastaid kuni II maailmasõjani, nõukogude teatri sõjajärgseid aastaid, 1960.-70. aastate teatriuuendust jne, kuni tänapäevani välja.
Ülevaade on valminud 2011. aastal.

Pildil on Lavakunstikooli 7. lend.

Virtuaalnäitus.