Virtuaalmuuseum
MÄLU. Nõukogudeaegsed monumentaal- skulptuurid Maarjamäe lossi pargis.
MÄLU. Nõukogudeaegsed monumentaal- skulptuurid Maarjamäe lossi pargis.

Näitusest MÄLU

Eesti Ajaloomuuseum on viimastel aastatel aktiivselt tegelnud unustusse jäänud pärandi – nõukogudeaegsete ideoloogiliste monumentide – kogumisega. Pärast Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamist on kõikjal Eestis ohtralt taolisi monumente maha võetud, hävitatud või hüljatutena ladustatud. Eesti Ajaloomuuseum on seadnud oma eesmärgiks need monumendid kui ühe ajastu mälukillud kokku koguda ja paigutada uude konteksti. Tahame rajada Maarjamäe lossi parki väliekspositsiooni, mis monumentide vahendusel jutustab nõukogude okupatsioonist. Muuseumi idee koondada n-ö kodutuks jäänud, kuid enamasti tuntud Eesti skulptorite valmistatud monumendid ühte väljapanekusse on pälvinud ohtralt tähelepanu. Nõukogude ideoloogiaga seonduv on valulik teema ja seetõttu on ka monumentide säilitamine tekitanud vastakaid arvamusi. Muuseumis leiavad monumendid oma koha ainulaadse kunstikogumina – märgina ühest ajastust Eesti minevikuloos.

Virtuaalnäituse vahendusel astume sammu pargi rajamise suunas, alustades praeguseks muuseumi juurde jõudnud 15 monumendi tutvustamisega. Veebinäitus räägib monumentide loost, monumentidel kujutatud sündmustest ja isikutest ning nende autoritest. Näitus täieneb pidevalt, kuna paljud andmed vajavad täpsustamist, eriti monumentide mahavõtmist puudutav teave. Igasugune abi ja info on teretulnud e-posti aadressil: post@ajaloomuuseum.ee

Näituse koostas Eesti Ajaloomuuseum
Keeletoimetaja: Hille Saluäär
Tõlge inglise keelde: Refiner Translations OÜ

Tulevikuplaanid. Monumentaalskulptuuride park Eesti Ajaloomuuseumis

Eesti Ajaloomuuseumil on plaan kujundada Maarjamäe lossi parki nõukogudeaegsete monumentaalskulptuuride väliekspositsioon. Selle jaoks kogub muuseum aastatel 1945–1990 Eestis valminud ja siia toodud au- ja mälestusmonumente, mälestustahvleid, monumentaalskulptuuri masstoodangut, sh dekoratiivskulptuure ning teisaldatavaid skulpturaalseid ansambleid, mida on võimalik näidata välitingimustes (v.a hauamonumendid).

Väljapanek peaks esitama võimalikult laia valikut eri tüüpi monumentidest, mida on nõukogude perioodil Eesti avalikus ruumis eksponeeritud. Väljapanekusse sobivad Eestis loodud ja kunstiliselt kõrge tasemega teosed, mis kujutavad Eesti ajaloo olulisi sündmusi või isikuid. Tegemist võib olla monumentaalskulptuuri masstoodanguga (nt värvitud kipsskulptuurid), dekoratiivskulptuuride või mälestustahvlitega.

Nõukogudeaegsete monumentide väärtust võib hinnata nii sümboolsel, dokumentaalsel kui ka kunstilisel tasandil. Pargi eesmärk on anda monumentidele uus, neutraalne kontekst, mis aitab avada totalitaarse riigi ajalugu ning mõista nõukogude ühiskonna ideoloogilisi aluseid ja meetodeid.

Väljapanek kujundatakse Maarjamäe lossi taga asuvale platsile ühe osana uuest muuseumipargist. Ekspositsioon lahendatakse avatud fondi põhimõttel. Monumente eksponeeritakse konserveerituna, säilitades nende praeguse seisukorra koos võimalike aja jooksul lisatud tähendustega (nt võib objektilt olla kaduma läinud detaile, lisatud graffiti jmt).

Maarjamäe kompleksi hoonete ja väliala kujundamiseks toimus 2012. aastal arhitektuurikonkurss, mis ühe osana hõlmas ka monumentaalskulptuuride väliekspositsiooni. Võidutöö „Vana mees tahab koju“ (BOA OÜ ja Innopolis Insenerid OÜ) alusel koostatakse maa-ala detailplaneering ning hoonete ja maastiku ehitusprojektid. Plaanitu elluviimiseks loodame saada toetust Euroopa Liidu tõukefondidest.