Eesti medal 1545 - 1944
picture
Eesti medal 1545-1944

Raamat annab ülevaate meie maaga seotud medalitest ja nende tekke ajaloolisest taustast. 

Eesti medal võib tagasi vaadata enam kui poole tuhande aastasele ajaloole. Sellesse mahuvad niihästi keskaegne iseseisvus, kuulumine Rootsi ja Vene suurvõimude alla, järgnenud omariiklus kui ka okupatsioonid. Kõik need ajajärgud jätsid oma jälje medalitele, mis nõnda on Eesti ajaloo kõnekad tunnistajad.

Käesolev raamat on esimene katse uurida monograafiliselt Eesti medali arengut aastail 1545–1944. Teoses antakse ülevaade siin valmistatud ja kasutatud medalitest, avades laiemalt ka nende ajaloolise tausta. Vaatluse alla on võetud mitmesugustele isikutele ja sündmustele pühendatud medalid, põhjalikumalt tutvustatakse eestlaste ametirahasid ning põllumajandusseltside auhindu ja muid kohalikel näitustel ja messidel jagatud medaleid. Lõpetuseks käsitletakse lähemalt Eesti medalite kujundajaid ja valmistajaid.

Rikkalikult illustreeritud raamatus on medalid üldjuhul ära toodud originaalmõõtmetes, vähenduse või suurenduse korral on sellele viidatud pildi allkirjas.

Suurem osa käsitletud medaleist pärineb Eesti Ajaloomuuseumi kogust. Kuid mõistagi pole ükski kollektsioon täiuslik. Täname kolleege teistest muuseumidest ja erakogujad, kes raamatu sünnile lahkesti kaasa aitasid.

Raamat on eestikeelne, ent põhajliku ingliskeelse resümeega.