Ideekonkurss "Teatri- ja Muusikamuuseumi hoovi elluäratamine"


STATUUT IDEEKONKURSILE  
“TEATRI- JA MUUSIKAMUUSEUMI HOOVI ELLUÄRATAMINE”

 1. Ideekonkursi eesmärk on kaasata Teatri- ja Muusikamuuseumi (Tallinn, Müürivahe 12) tegevusse Eesti erinevaid kogukondi ning vanuse- ja huvigruppe, et läbi erinevate sündmuste (näitus, kontsert, lavastus, installatsioon, töötuba, vestlusõhtu vms) leida lähem side muuseumi erinevate sihtgruppidega ning samuti tuua järjepidevasse aastaringsesse kasutusse Tallinna vanalinna üks sarmikamaid, kuid alakasutatud hoove.
 2. Ideekonkurss kuulutatakse välja 2.novembril 2021.a ja kestab 6.detsembrini 2022.a.

 1. Ideekonkursil osalemise tingimused:

3.1 Ideekonkursil võib osaleda nii eraisik, kui organisatsioon, nii professionaalne kultuuritegelane, kui harrastaja;

3.2 Ideekonkursil osalemiseks tuleb kirjutada lühike ideekirjeldus (max 3 A4), kus on lahti kirjutatud sündmuse sisu:

3.2.1 sündmuse liik (näitus, kontsert, lavastus, installatsioon, töötuba, vestlusõhtu vms);

3.2.2 sündmuse pealkiri (või tööpealkiri);

3.2.3 korduvus (kui tegemist on seeriaüritusega);

3.3.3 toimumise aeg (päevane või õhtune sündmus, kalendrikuu 2022-2023.a);

3.3.4 toimumise koht (kas lisaks Teatri- ja Muusikamuuseumi hoovile on kaasatud torniruum või püsiekspositsioonisaal);

3.3.5 eesmärk;

3.3.6 sihtgrupp;

3.3.7 sündmusel osalejate eeldatav/ loodetav arv;

3.3.8 sündmuse tegijad ja nende kontaktandmed;

3.3.9 sündmuse kirjeldus ja põhjendus;

3.3.10 tehnilised vajadused.

3.3 Ideekirjeldusele tuleb lisada taotleja ja läbiviija(te) kontaktandmed ning CV-d;

3.4 Ideekonkursi ideed peavad olema seostatavad muusika ja etenduskunstide temaatikatega.

 1. Ideekonkursile esitatud tööde hulgast valitakse võimalikud kandidaadid, kellega viiakse läbi intervjuud ideega lähemaks tutvumiseks. Peale intervjuud selguvad konkursi võitjad.
 2. Ideekonkursi võitjatega sõlmitakse leping, millega ta kohustub vastavalt kokkulepitud kirjeldusele ja ajakavale ning koostöös SA Eesti Ajaloomuuseumi töötajatega oma idee teostama.
 3. SA Eesti Ajaloomuuseum pakub ideekonkursi võitjatele sündmuse läbiviimise ning prooviruumid ja tehnilised vahendid ja abi, samuti omapoolset abi projektijuhtimises ja turunduses (turundusmaterjalide kujundus ja trükk, pressiesindamine, sotsiaalmeedia haldamine, teavitustöö SA Eesti Ajaloomuuseumi veebilehel ja infokirjas). Eelnevale ei lisandu otsene rahaline sisend sündmuse tegijatele.
 4. Etenduste, kontsertide jm erihindadega sündmuste puhul selgub läbirääkimiste tulemusel, kuidas jaotub piletitulu muuseumi ja korraldaja vahel. Teistel juhtudel on sündmuse piletihinnaks muuseumi piletihind, mis jääb muuseumile. Kokkulepe fikseeritakse lepingus.
 5. Ideekonkursi võiduprojektide arv pole piiratud.
 6. Ideekonkursi võiduprojektid viiakse ellu ajavahemikus 1.05.2022 - 31.12.2023.
 7. Ideekonkursi võitjad selgitatakse välja SA Eesti Ajaloomuuseumi töötajatest koostatud komisjoni arutelu tulemusena.
 8. Ideekonkursi võitjad selguvad hiljemalt 1.märtsil 2022.a.
 9. Ideekonkursi ideed tuleb saata Teatri- ja Muusikamuuseumi muusikakuraatori e-mailile: jaanika.juhanson@ajaloomuuseum.ee. Sellelt aadressilt on võimalik saada ka lisainfot konkursi kohta. 


Teatri- ja Muusikamuuseumi sisehoov. Foto: Mart Laul

Näide anchor nuppudest

See nuppu viib sama lehe teisele positsioonile.

Teine positsioon
Email again:
tesksit vahe sisuu bla bla laajjajaja


klaa


dfasdfasdf

See on teine positsioon.

test kas jõuad siia