Püsinäitused
Maarjamäe loss
Nõukogudeaegsete monumentide välinäitus
Eesti Ajaloomuuseum on viimase aastakümne jooksul kogunud nõukogudeaegseid monumente eesmärgiga kujundada Maarjamäe lossi parki väliekspositsioon, mis tutvustab üht perioodi siinsest minevikuloost. Mitmed monumendid on kunstiliselt kõrgel tasemel ning väärivad säilitamist ka kunstiajaloolisest aspektist. Siiski kõnelevad nad paljude jaoks valusast perioodist, mil Eesti Vabariik oli okupeeritud ning sündmustest, mida mäletada on raske.

Väljapanek on kujundatud Maarjamäe lossi taga asuvale platsile ühe osana uuest muuseumipargist.