Põhikooli II astmele
Miks Eesti ei ole kuningriik
Suurgildi hoone
Miks Eesti ei ole kuningriik
 BRONEERI TUND

Tunni kirjeldus


Kas Eestis oli kuningaid? Küsimusi on rohkem kui vastuseid. Uurime arheoloogilisi leide, rahasid, ajalooallikaid ning arutleme kuidas toimis Eesti aladel ühiskond muinasaja lõpusajanditest kuni Jüriöö ülestõusuni keskajal. Mis siin läks teisiti või sarnaselt võrreldes naabermaadega, kus olid juba oma kuning- või vürstiriigid?

  • Märksõnad: Kuningas, kuningriik, arheoloogia, raha, valitsejad, sõjad, ühiskond
  • Kestus: 1.5 h
  • Muuseumitunni hind: 6 eurot osaleja
  • Lisainfo: tellimus@ajaloomuuseum.ee
Alates 1.07.2024 kehtib uus hind 8 eurot õpilane.