Kogude osakond
Ann Aaresild
Ann Aaresild
peavarahoidja
6968613
Mari Luukas
Mari Luukas
vanemkoguhoidja
6968616
Tiina Sakermaa
Tiina Sakermaa
peakonservaator
6968612
Milan Pening
Milan Pening
arhivaar
6968657
Maia Madar
Maia Madar
koguhoidja (kultuurilugu)
6968620
Marju Raabe
Marju Raabe
koguhoidja (tekstiil)
6968643
Seidi Raid
Seidi Raid
koguhoidja (kunst, plakat)
6968686
Simmo Priks
Simmo Priks
koguhoidja (teater)
6968683
Ene Kuljus
Ene Kuljus
koguhoidja (muusika)
6968684
Marika Palu
Marika Palu
koguhoidja (muusikainstrumendid, ajalooline kogu)
55620187
Theodora Kormpaki
Theodora Kormpaki
konservaator-säilitaja
6968623
Joel Leis
Joel Leis
koguhoidja (Ajaloomuuseumi fotokogu) -konservaator 
6968654
Mart Laul
Mart Laul
koguhoidja (Teatri- ja Muusikamuuseumi fotokogu) -digiteerimisspetsialist
Vahur Lõhmus
Vahur Lõhmus
fotograaf-digispetsialist
6968652
Eva Laidre
Eva Laidre
andmespetsialist
69688621
Tiit Tisler
Tiit Tisler
digiteerimisspetsialist
Kadri Talvik
Kadri Talvik
digiteerimisspetsialist
Johann-Mattias Toom
Johann-Mattias Toom
digiteerimisspetsialist