Teadusosakond
Krista Sarv
Krista Sarv
Teadusdirektori kt
696 8695
Ann Aaresild
Ann Aaresild
Peavarahoidja
55515484
Ivar Leimus
Ivar Leimus
Teadur-kuraator (numismaatika)
696 8698
Mati Mandel
Mati Mandel
Teadur-kuraator
696 8697
Anne Ruussaar
Anne Ruussaar
Teadur-kuraator (tarbekunst ja võõr-  etnoloogia)
696 8699
Mari-Leen Tammela 
Mari-Leen Tammela 
Teadur-kuraator
696 8616
Kaisa Luik
Kaisa Luik
Teadur-kuraator (muusika)
644 6963
Ene Hiio
Ene Hiio
Koguhoidja (trükised)
696 8628
Maia Madar
Maia Madar
Koguhoidja (kultuurilugu)
696 8620
Ürge Mäetamm
Ürge Mäetamm
Koguhoidja (mööbel)
696 8617
Marju Raabe
Marju Raabe
Koguhoidja (tekstiil)
Seidi Raid
Seidi Raid
Koguhoidja (teater)
644 2884
Marika Palu
Marika Palu
Koguhoidja
644 2884 / 5562 0187
Simmo Priks
Simmo Priks
Arhiivkogu hoidja
644 2884
Ene Kuljus
Ene Kuljus
Arhiivkogu hoidja
644 6963
Tiina Sakermaa
Tiina Sakermaa
Konservaator
696 8612
Theodora Kormpaki
Theodora Kormpaki
Konservaator-säilitaja
696 8623
Milan Pening
Milan Pening
Arhivaar
696 8657
Vahur Lõhmus
Vahur Lõhmus
Fotograaf-digispetsialist
696 8652
Joel Leis
Joel Leis
Fotokoguhoidja-konservaator
696 8654
Mart Laul
Mart Laul
Fotokoguhoidja-digispetsialist
524 4404
Hele-Mall Järv
Hele-Mall Järv
Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi raamatukoguhoidja
641 8224
Epp Preem
Epp Preem
Andmespetsialist
696 8625
Eva Laidre
Eva Laidre
Andmespetsialist